Anmäl här!

27 maj 09:30 - 16:00Münchenbryggeriet

För en kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

När vi planerar och bygger våra samhällen gör vi det tillsammans och med en gemensam vision om hållbar utveckling. Nu delar vi i Södertörnsmodellen med oss av våra erfarenheter och visar hur ni kan göra. Välkommen på vår slutkonferens 27 maj 2019!

Moderator: Elise Grosse

  Program

  09.30   Incheckning och fika 

  10.00  Välkomna. 

  Representanter från Södertörnskommunerna, White och KTH hälsar välkomna. Moderator Elise Grosse presenterar upplägget för dagen.

  • Rickard Sundbom, kommundirektör Södertälje kommun
  • Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef på White Arkitekter
  • Muriel Beser Hugosson, Chef för skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH

  10.20   Södertörnsmodellen – kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling.  

  Varför behövs södertörnsmodellen och vad är det projektet har gjort? 

  • Berit Balfors, KTH & Lise-Lott Larsson Kolessar, White Arkitekter

  10.35 Nedslag i kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

  • Konsten att planera hållbart – om styrning och värdeskapande. Johan Högström, KTH
  • Att skapa staden tillsammans – rum och process för dialog. Josefina Söderberg, Södertälje kommun
  • Stärk gröna kvaliteter! Att planera för ekosystem i balans. Fredrik Meurman, Ecoloop

  11.05  Kort bensträckare

  11.15  Att samskapa hållbara lösningar och arbeta utmaningsdrivet i gränslandet mellan akademi, kommuner och det privata näringslivet. 

  Reflektion över södertörnsmodellen som modell för aktörssamverkan.  

  • Michael Erman, Utredningssektreterare Samordning för bostadsbyggande, Finansdepartementet
  • Patrik Faming, Ordförande i nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer
  • Carolina Fintling Rue, Chef översiktsplanenheten, Tyresö kommun.
  • Mats Jarnhammar, Urban rådgivare, SKL International

  11.25  Södertörnsanalysen live. 

  Förstå din planeringssituation: exempel på analyser som du kan göra med det öppna verktyget Södertörnsanalysen. 

  Peter Wikman, Botkyrka kommun & Marcel Moritz, Huddinge kommun

  11.45  Lunch

  12.45  Djupdykning i parallella sessioner. 

  Ta del av resultat från arbetsgrupperna för kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling. 

  Vid anmälan till konferensen kan du i formuläret anmäla intresse till en av dessa:

  • Kunskapsdriven stadsutveckling - Södertörnsanalysen, ett verktyg för kunskapsbaserat beslutsfattande
   • Del I: Presentation av resultat
   • Del II: Workshop i smågrupper om planeringsutmaningar som underlättas med hjälp av verktyget 
  • Kunskapsdriven stadsutveckling - Ekosystemtjänster i planeringen för hållbar stadsutveckling. Vi delar kunskap om och erfarenheter av ekosystemtjänster för att inspirera till användning av ekosystemtjänster i den fysiska planeringen. 
   • Del I: Presentationer; nedslag i arbetet med ekosystemtjänster i Södertörnsmodellen.
   • Del II: Reflektioner med inbjuden panel och frågor från publiken
  • Medskapande stadsutveckling – Drömprocessen för delaktighet. Hur kan vi verka för ökad delaktighet, tydlighet och transparens för invånare i samhällsbyggnadsprocessen?
   • Del I: Presentation av resultat
   • Del II: Hur kan vi skräddarsy processen för ökat medborgardeltagande? Workshop utifrån befintliga case i södertörnskommunerna.
  • Värdeskapande stadsutveckling – konsten att planera hållbart. Vad krävs för att säkerställa kvalitet och hållbarhet i planeringsprocesser och samhällsbyggnadsprojekt?
   • Del I: Deltagare från akademi, kommuner och näringsliv presenterar resultat från arbetspaketet.
   • Del II: Reflektion med inbjuden panel och frågor från publiken. 

   14.30      Fika

   15.00     Vägen framåt – Hållbar stadsutveckling tillsammans.  

   Nationella mål och visioner inom hållbar stadsutveckling

   • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt

   Målinriktad dialog om vad som krävs för att ta hållbar stadsutveckling från mål och visioner till verklig handling.

   • Helena Bjarnegård, Riksarkitekt
   • Erik Klang, Mark och exploateringschef, Wallenstam
   • Mikael Gustavsson, Planeringschef Nynäshamn Kommun 

   15.40     Tack för oss! 

   Berit Balfors, KTH & Lise-Lott Larsson Kolessar, White Arkitekter


   Om Södertörnsmodellen:

   Ett VINNOVA-finansierat projekt om hållbara städer och samhällen som pågått sedan 2013. Projektet har haft sin utgångpunkt i Södertörnskommunernas utmaningar och syftat till att ta fram forskningsbaserade strategier och metoder i nära samverkan med näringslivet. De färdiga metoderna kan nu användas av alla svenska kommuner samt appliceras internationellt. 

   Deltagande parter i Södertörnsmodellen:

   KTH, White Arkitekter, Södertörnskommunerna, Södertörns högskola, Ecoloop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen, Region Stockholm,  2050 Consulting AB. 

   Kontakta oss: www.sodertornsmodellen.com

   OSA senast 13 maj! 

   Anmäl här!

   Tid: 27 maj 2019, kl. 09:30 (programstart kl. 10:00) – 16.00. 
   Plats: Münchenbryggeriet. Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm.
   Mat och dryck:
    Lunch och fika ingår.
   Anmälan: Senast 13 maj.

   Deltagandet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro debiteras 500 kr. 

    För frågor om konferensen, kontakta programansvarige – Jennie Pettersson:
    Mobil:
    070-538 08 43 Mail: jennie.pettersson@scap.se

    Anmäl här!

    Organized by

    Södertörnsmodellenlise-lott.larsson@white.se

    Södertörnsmodellens deltagare är:

    KTH, White Arkitekter, Södertörnskommunerna, Södertörns högskola, Ecoloop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen, Stockholms läns landsting, 2050 Consulting AB. 

    Kontaktperson för Södertörnsmodellen är Lise-Lott Larson Kollessar, White arkitekter.