27 maj 09:30 - 16:00Münchenbryggeriet

Södertörnsmodellens slutkonferens

För en kunskapsdriven, medskapande och värdeskapande stadsutveckling

När vi planerar och bygger våra samhällen gör vi det tillsammans och med en gemensam vision om hållbar utveckling. Nu delar vi i Södertörnsmodellen med oss av våra erfarenheter och visar hur ni kan göra. Välkommen på vår slutkonferens 27 maj 2019!

Under dagen får du veta allt om: 

 • Södertörnsmodellens samverkan. Så har projektet fått aktörer från kommun, akademi och näringsliv att samverka för hållbara städer.  
 • Verktyg för kunskapsdriven stadsutveckling. Kunskap och data om ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer kan samlas in, analyseras och spridas resurs- och kostnadseffektivt.
 • Vår process för medskapande stadsutvecklingMetoder för att föra in delaktighet och medborgardialoger i vår vanliga planeringsprocess.
 • Metoder för värdeskapande stadsutveckling, eller konsten att planera så att kommun och näringsliv snabbt ser fördelar och jobbar tillsammans.
 • … Och mycket mer om hållbar stadsutveckling! Fullständig agenda inom kort.

Parallella sessioner

På eftermiddagen kommer fyra parallella sessioner hållas inom ramarna för Södertörnsmodellens arbetspaket. Vid anmälan till konferensen kan du i formuläret anmäla intresse till en av dessa.


Om Södertörnsmodellen:

Ett VINNOVA-finansierat projekt om hållbara städer och samhällen som pågått sedan 2013. Projektet har haft sin utgångpunkt i Södertörnskommunernas utmaningar och syftat till att ta fram forskningsbaserade strategier och metoder i nära samverkan med näringslivet. De färdiga metoderna kan nu användas av alla svenska kommuner samt appliceras internationellt. 

Deltagande parter i Södertörnsmodellen:

KTH, White Arkitekter, Södertörnskommunerna, Södertörns högskola, Ecoloop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen, Stockholms läns landsting, 2050 Consulting AB. 

Kontakta oss: www.sodertornsmodellen.com

OSA senast 10 maj! 

Tid: 27 maj 2019, kl. 09:30 (programstart kl. 10:00) – 16.00. 
Plats: Münchenbryggeriet. Torkel Knutssonsgatan 2, 118 25 Stockholm.
Mat och dryck:
 Lunch och fika ingår.
Anmälan: Senast 10 maj.

Deltagandet är kostnadsfritt, men utebliven närvaro debiteras 500 kr. 

  För frågor om konferensen, kontakta programansvarige – Jennie Pettersson:
  Mobil:
  070-538 08 43 Mail: jennie.pettersson@scap.se

  Organized by

  Södertörnsmodellen lise-lott.larsson@white.se

  Södertörnsmodellens deltagare är:

  KTH, White Arkitekter, Södertörnskommunerna, Södertörns högskola, Ecoloop, Skanska, SKL International, Nordregio, Wallenstam, Göteborgsregionen, Stockholms läns landsting, 2050 Consulting AB. 

  Kontaktperson för Södertörnsmodellen är Lise-Lott Larson Kollessar, White arkitekter.